Efter Årsmötet 2014 har Rissne IF följande styrelse.

Ordförande: Rikard Edvardson
Mobiltel: 076 209 58 20

Vice Ordf: Marino Miskulin
Mobiltel: 070 320 45 22

Kassör: Hans Lång
Mobiltel: 0709 92 35 28

Ledamot: Bertil Israelsson
Ledamot: Jose Mekelburger
Ledamot: Timothy Miskulin
Ledamot: Johan Krylstedt

Suppleant: Patrik Kinni
Suppleant: Vakant

Utb.ansvarig: Peter Krylstedt